آموزش استفاده از اپلیکیشن بازر

بازَر بستری برخط (آنلاین) برای خرید و فروش (TRADE) طلا در ایران ایجاد کرده است. خرید و فروش طلا که قبل از بازر نیاز به توان مالی بالایی داشته است، امروزه برای همه افراد با هر توان مالی در دسترس قرار گرفته است.

ما این امکان را فراهم کرده ایم که هرشخص با هر توان مالی بتواند در بازار طلا سرمایه گذاری کند و در هر زمان دلخواهی طلای خود را به پول نقد تبدیل کند. همچنین امکان تحویل طلای فیزیکی شما نیز فراهم شده است. سرمایه گذاری در طلا باعث افزایش ذخایر طلای کشور می شود که این اقدام در بلند مدت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان ایران خواهد شد.

baazar app 2

آموزش استفاده از اپلیکیشن بازر

بازَر بستری برخط (آنلاین) برای خرید و فروش (TRADE) طلای آبشده در ایران ایجاد کرده است. خرید و فروش طلای آبشده که قبل از بازر نیاز به توان مالی بالایی داشته است، امروزه برای همه افراد با هر توان مالی در دسترس قرار گرفته است.

ما این امکان را فراهم کرده ایم که هرشخص با هر توان مالی بتواند در بازار طلای آبشده سرمایه گذاری کند و در هر زمان دلخواهی طلای خود را به پول نقد تبدیل کند. همچنین بخواهید طلای خود را به صورت فیزیکی دریافت کنید با رساندن حداقل موجودی خود به ۳۰ گرم این امکان نیز فراهم شده است. سرمایه گذاری در طلای آبشده باعث افزایش ذخایر طلای کشور می شود که این اقدام در بلند مدت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان ایران خواهد شد.