توضیحات

این پلاک ها با طرح مقبره حافظ عرضه می شود