لیست پلاک های تولیدی بازر در وزن های مختلف( تمامی پلاک ها طلای ۱۸ عیار هستند)

پلاک های تولیدی بازر در وزن های مختلف و آماده ارسال به صورت: پلاک های ۱۰۰ سوتی، ۲ گرمی و ۱۰ گرمی با عیار استاندارد ۱۸ هستند .

پلاک های دو گرمی طلای ۱۸ عیار

پلاک دو گرمی با طرح مقبره الشعرا
شمش دو گرمی

پلاک های ۱۰ گرمی طلای ۱۸ عیار

این پلاک ها با طرح مقبره حافظ عرضه می شود
شمش 10 گرمی