به گزارش از سایت کیتکو ” طلا در ۵ ماه آینده به ۱۹۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید.” این پیش بینی است که گروه بانک های استرالیا و نیوزیلند(ANZ) علی رغم ریزش های قیمتی چند هفته اخیر، اعلام کرده اند. این گروه مالی در گزارش خود اعلام کرده است: ” پیش بینی ما همچنان بر رشد قیمت طلا پس از فروکش کردن هیجانات است. علی رغم آمارهای مثبت اقتصادی آمریکا و چین پس از کرونا که باعث ریزش قیمت طلا در چند هفته اخیر شده است، همچنان رشد قیمتی طلا را مسیر پیش روی طلا در ماه های آتی می بینیم. ترازنامه های مالی بانک های مرکزی بیشتر کشورها به دلیل تسهیلات مالی که برای حفظ اقتصاد در شرایط کرونا داده شده است، باعث ایجاد تورم خواهد شد. بنابراین نمی توان این روند بزرگ در کل کشورها را نادیده گرفت.”

این گروه مالی و بانکی در ادامه گزارش خود به تنش های موجود بین آمریکا و چین و همچنین تنش های خاورمیانه اشاره می کند و این موارد را از عاملان افزایش قیمت طلا می داند.

طلا پس از ریزش ۵۰ دلاری تنها در دو ساعت در روز جمعه هفته قبل، دوباره روند صعودی خود را در پیش گرفته است. این ریزش ناگهانی قیمت طلا به دلیل آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا که نشانه ای از بهبود سریع تر از انتظار اقتصاد آمریکا پس از کرونا بود. گروه بانکی استرالیا روند آتی طلا را رو به رشد دانسته و پیش بینی می کند که تا ماه سپتامبر(شهریور ماه) به ۱۸۰۰ دلار در هر اونس و تا دسامبر(آذر ماه) به ۱۹۰۰ دلار در هر اونس برسد. این رویکرد گروه بانکی استرالیا در حالی است که با توجه به نشانه های بهبود اقتصادی و رشد بازار های سهام، پیش بینی می شود قیمت طلا کاهش یابد.

طلای آب شده ، آب شده ، بازر ، طلای بازر ، baazar ، melted gold

این گروه بانکی اینطور تشریح می کند اگرچه نشانه هایی از رشد اقتصادی در آمریکا و کشورهای بزرگ اقتصادی دنیا پس از کرونا دیده می شود، اما این رشد اقتصادی بر پایه تزریق نقدینگی بنا شده است. بدهی های دولت روز به روز افزایش می یابد و این باعث ایجاد تورم می شود.

اخیرا رئیس فدرال رزرو آمریکا درباره شرایط اقتصادی آمریکا که تاثیر مستقیم بر قیمت طلا دارد، اینگونه گفته است که شرایط اقتصادی کنونی از وضعیت بعد از جنگ جهانی بدتر است. شرایط بیکاری پیش آمده کنونی تا مدت ها در اقتصاد آمریکا باقی خواهد ماند. همچنین با توجه به تنش های بین چین و آمریکا، اعتراضات داخلی بوجود آمده در آمریکا در ماه های اخیر و تزریق های نقدینگی به اقتصاد بعید است که شرایط به گذشته بازگردد.

طلای آب شده ، آب شده ، بازر ، طلای بازر ، baazar ، melted gold

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنیم شاخص های نااطمینانی های سیاسی در سطح جهان و قیمت طلا(شاخص نااطمینانی سیاسی رنگ آبی و شاخص طلا رنگ زرد) همواره با هم حرکت کرده اند. در شرایط کنونی نیز نااطمینانی های اقتصادی رو به افزایش است  و قیمت طلا نیز با نااطمینانی سیاسی حرکت می کند.

پس از فروکش کردن هیجان گزارش های مثبت اقتصادی آمریکا، شاهد بازگشت روند نزولی طلا هستیم و قیمت طلا توانست به سطح ۱۷۰۰ دلاری در هر اونس بازگردد. بانک استرالیایی با این منطق همچنان به روند صعودی قیمت طلا امیدوار است و بیشتر صندوق سرمایه گذاری خود را بر طلا بنا کرده است.

روند قیمت طلا در ایران چه می شود؟

با توجه به اینکه قیمت طلا در  ایران به دو عامل ارز و تقاضا مربوط می شود می توان برای روند قیمت طلا در ایران موارد زیر را در نظر گرفت:

  • فروش نفتی ایران که منبع اصلی تامین ارزی دولت است و باعث ثبات قیمتی ارز می شود، نسبت به گذشته تغییری نکرده است.
  • تحریم های آمریکا علیه ایران افزایش یافته است و بر قیمت ارز تاثیر خواهد داشت.
  • صادرات غیر نفتی ایران نیز هنوز بهبود چندانی نداشته است.
  • از طرفی رشد نقدینگی در ایران هنوز کنترل نشده است و شاهد افزایش پایه پولی هستیم.
  • در مجموع می توان گفت شرایط کنونی نسبت به دوران اوج بیماری کرونا تغییر چندانی نداشته است و تقاضا برای طلا نیز افزایش نیافته است.

با توجه به اینکه سرمایه گذاری در طلا اهرم هایی مانند قیمت ارز(دلار) و تقاضا در بازار طلا دارد، تقاضای طلا در چند هفته اخیر تغییر نداشته است و به نظر نمی رسد بتواند به سطح قبلی خود برسد.  بنابراین عامل اصلی تغییر قیمت طلا برای سرمایه گذاران تغییرات قیمت ارز است.

تحلیل گران اقتصادی به رشد قیمتی طلا امیدوارند و پیش بینی می شود که طلا بزودی به قله ۲۰۰۰دلاری در هر انس برسد. در مجموع سرمایه گذاران باید برای تصمیم گیری در بازار طلا، به قیمت ارز توجه ویژه ای داشته باشند و با توجه به روند قیمتی ارز و انس جهانی طلا، می توان گفت طلا در ماه های پیش رو روند افزایشی داشته باشد و سقف های قبلی خود را بشکند.

طلای آب شده ، آب شده ، بازر ، طلای بازر ، baazar ، melted gold