طلای آب شده ، آب شده، خرید آب شده ، طلای جهانی

 شنبه هر هفته سایت کیتکو، بزرگترین سایت اطلاع رسانی حوزه طلا، نظرسنجی بین سرمایه گذاران بزرگ طلا برگزار می کند که این نظرسنجی را می توان خط مشی طلا در هفته جاری دانست و معمولا جهت بازار را مشخص می کند. سرمایه گذاران توجه زیادی به این نظرسنجی دارند بنابراین می توان گفت این نظرسنجی تاثیر مستقیم بر عرضه و تقاضا دارد و بر قیمت طلا اثرگذار است.

وال استریت و سرمایه گذاران خرد بازار طلا هفته جاری را هفته ای صعودی برای طلا می دانند. شرکت کنندگان در نظرسنجی این هفته سایت کیتکو بزرگترین سایت حوزه طلا، عواملی نظیر افزایش تنش های تجاری بین آمریکا و چین، سیاست های پولی بانک های مرکزی برای مقابله با اثرات ناشی از ویروس کرونا و تحلیل تکنیکال و محاسباتی هچنان کفه ترازو را به سمت صعود طلا سنگین تر کرده است.

نتیجه نظرسنجی هفته پیش این سایت درست بود و طلا در معاملات پایان هفته با افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته بسته شد. تحلیل گران بزرگی در این نظرسنجی شرکت کرده و نظر خود را درباره طلا در این هفته به صورت زیر اعلام کرده اند:

پیل فلاین، تحلیلگر ارشد بازار مالی، طلا پس از افزایش قیمتی که داشته است اکنون شاهد کاهش نوسان هستیم و در آرامش نسبی به سر می برد، علاوه بر این با بازگشت آرامش به بازار سهام نیز شاهد خروج نقدینگی از طلا بوده ایم. با توجه به تنش های تجاری بین چین و آمریکا انتظار می رود بازگشت نقدینگی به بازار طلا صورت گیرد و روند صعودی طلا دوباره شروع می شود.

کوین گردی، مدیر صندوق سرمایه گذاری، درباره قمیت طلا عنوان کرد: ” من نسبت به قیمت طلا همچنان خوش بین هستم و به نظرم قیمت طلا رو به افزایش است. فضای تورمی در بیشتر کشورهای جهان همچنان از افزایش قیمت طلا پشتیبانی می کند.”

سین لوسک، مدیر صندوق سرمایه گذاری، درباره طلا گفت: ” به نظر من همچنان قیمت طلا رو به افزایش است. دلیل اصلی آن هم افزایش تنش های مشهود بین چین و آمریکا است که به رشد انفجاری بازار سهام پایان می دهد. همچنین کاهش قدرت خرید دلار، به افزایش قیمت طلا کمک کرده است. اگر این روند ادامه داشته باشد قیمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت.”

جیم وایکوف، تحلیل گر ارشد بازارهای مالی، همچنان به افزایش قیمت طلا اعتقاد دارد و دلیل اصلی آن هم تنش های چین و آمریکا است.

چارلی ندوس، تحلیل گر ارشد بازار مالی، درباره طلا گفت: با توجه به شرایط نااطمینانی اقتصادی حال حاضر و تنش های چین و  آمریکا قیمت طلا رو به افزایش است.

طلای آب شده ، آب شده ، خرید آب شده، قیمت طلا ، نرخ طلا ، طلای جهانی
نتیجه نظرسنجی:

در پیش بینی این هفته سایت کیتکو، تعداد ۱۵ نفر از سرمایه گذاران وال استریت شرکت کرده اند که ۱۳ نفر معادل ۸۷ درصد شرکت کنندگان به صعود قیمت طلا و ۱ نفر به کاهش قیمت طلا و ۱ نفر هم نظر خنثی در مورد قیمت طلا داشته است. همچنین تعداد ۱۰۹۰ نفر از سرمایه گذاران خرد نیز در این نظرسنجی شرکت کرده اند که نتایج زیر بدست آمده است:

از بین ۱۵ نفر از شرکت کنندگان وال استریت نتایج زیر بدست آمده است:

  • ۱۳ نفر معادل ۸۷ درصد از شرکت کنندگان به افزایش داشته باشد.
  • ۱ درصد معادل ۷ درصد به کاهش قیمت طلا رای داده اند.
  • ۱ درصد معادل ۷ درصد نیز به روندی خنثی برای طلا رای داده اند.

از بین ۱۰۹۰ نفر شرکت کننده در نظرسنجی از بین سرمایه گذاران خرد نتایج زیر حاصل شده است:

  • ۶۲۳ نفر معادل ۵۷ درصد به افزایش قیمت طلا رای داده اند.
  • ۲۵۱ نفر معادل ۲۳ درصد به کاهش قیمت طلا رای داده اند.
  • ۲۱۶ نفر معادل ۲۰ درصد نیز روندی خنثی برای هفته آتی پیش بینی کرده اند.
برای شروع سرمایه گذاری در بازار طلا اپلیکیشن بازر را دانلود کنید!